Om het gebruiksgemak te verhogen vind je nu iets nieuws op de website van Beeldkraken: de Intro-werkbladen.

Iedere Beeldkraken module start met de Intro, waarbij leerlingen door het beantwoorden van vijftien vragen een afbeelding proberen te ‘kraken’.

Wil je leerlingen eerst zelfstandig of in groepjes laten nadenken over de vragen bij intro? Bij iedere module vind je nu ook een Intro-werkblad. Hierin staan alle vragen van de Intro, met schrijfruimte, bij elkaar. Door het werkblad te printen kunnen leerlingen eerst zelfstandig of samen met een klasgenoot nadenken over het beeld. De antwoorden schrijven ze op het werkblad.

Na afloop kun je de antwoorden dan nog klassikaal bespreken. Leerlingen kunnen hierbij hun antwoorden vergelijken met die van anderen en ze zullen merken dat niet iedereen hetzelfde naar een beeld kijkt.

Waar kun je de werkbladen vinden?

Je kunt de groene button ‘werkblad intro’ vinden bij het Intro gedeelte van een module.

Bekijk hier een voorbeeld van een intro-werkblad.