Het interpreteren van bronnen is een belangrijke vaardigheid in het geschiedenisonderwijs, maar hoe oefen je deze vaardigheid in de les? Waar haal je bronnen en opdrachten vandaan die toegankelijk, passend en leerzaam zijn? Atlas van Stolk biedt de oplossing: Beeldkraken.

DIGITALE BEELDCOLLECTIE

De Atlas Van Stolk is een unieke beeldcollectie: ze vertelt als enige de Nederlandse geschiedenis ‘van nul tot nu’. De Atlas van Stolk is begonnen met het digitaliseren van de hele beeldcollectie (meer dan 250.000 beelden), zodat deze niet alleen voor wetenschappers en historisch onderzoek, maar ook voor het grote publiek toegankelijk wordt. Het digitaliseren van de grote collectie is een enorme klus waar al een aantal jaar aan gewerkt wordt.

Uit een beeld valt zoveel te ontdekken en te leren.

Lina van der Wolde, directeur van Atlas van Stolk

Door deze digitalisering is het mogelijk geworden om beelden uit de collectie ook in het onderwijs te gebruiken. Beeldkraken slaat een brug tussen de enorme beeldcollectie van Atlas van Stolk en het onderwijs. Lina van der Wolde: “Om te weten wat een afbeelding nu daadwerkelijk vertelt is het belangrijk om kritisch te kunnen kijken. En dat is nu ook het voornaamste doel van Beeldkraken: jongeren kritisch leren kijken naar afbeeldingen.”

KRITISCH LEREN KIJKEN

Wanneer jongeren kritisch kunnen kijken naar beeld leren ze een bewuste, kritische houding aan te nemen ten opzicht van beeld. Juist in de explosief groeiende beeldcultuur waarin we nu leven is deze vaardigheid van groot belang.  

Iedere afbeelding van de Atlas van Stolk is uitgewerkt tot een lesmodule met een bepaald thema. In iedere lesmodule komt het kritisch kijken aan bod door vijftien vragen te beantwoorden die gesteld worden bij intro. De vragen worden gesteld aan de hand van drie stappen.

  1. Het eerste gezicht: wat zie je?
  2. Kijkwijzer: hoe is de afbeelding gemaakt?
  3. Inhoud: wat is de betekenisvan de afbeelding?

Door deze drie stappen te doorlopen leren jongeren eerst de hele afbeelding te overzien en technieken te herkennen, alvorens ze de beeldbron gaan interpreteren.

VERWERKING

Na de intro kan er meer aandacht worden besteed aan het thema dat in de afbeelding aan bod komt door uit de verwerkings- of verdiepingsopdrachten te kiezen. De opdrachten (voor geschiedenis aangegeven met de letter ‘G’) bieden de mogelijkheid om stof behorende bij het thema te verkennen, te verwerken, te onderzoeken of in te oefenen.

ERVARINGEN

Met de vele lesmodules van Beeldkraken, die gratis beschikbaar zijn, is er voldoende oefenmateriaal voor de leerlingen om vaardig te worden in het interpreteren van beeldbronnen. Een aantal andere voordelen die werden genoemd door geschiedenisdocenten vind je hieronder.

  • De vragen zijn heel divers. Er worden geen standaard vragen gebruikt, maar bij iedere afbeelding staan specifieke vragen om het beeld te kraken.
  • Er is een grote hoeveelheid afbeeldingen en thema’s beschikbaar op de website.
  • Beeldkraken bevat mooi beeldmateriaal. Het is prettig dat de afbeelding ook nog vergroot kunnen worden.
  • Als docent heb je keuze uit verschillende verwerkingsopdrachten.
AAN DE SLAG

Ga naar www.beeldkraken.nl en maak als docent een gratis account aan.