Wat doe jij al aan burgerschap in de klas? Heb je inspiratie nodig om de verschillende bouwstenen van het burgerschapsonderwijs aan bod te laten komen? Lees dan verder, want in dit blog laten we zien welk lesmateriaal van Beeldkraken jij kunt inzetten om het burgerschapsonderwijs vorm te geven.

Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. De waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit spelen hierbij een grote rol. Het burgerschapsonderwijs is onder te verdelen in 10 bouwstenen (bron: curriculum.nu). In dit blog geven we bij iedere bouwsteen een aantal lessuggesties van Beeldkraken waarmee jij direct aan de slag kunt in de klas. 

Denk- en Handelwijzen

In deze bouwsteen komt een competentie voor waar elke lesmodule van Beeldkraken om draait: kritisch denken. Met Beeldkraken leren jongeren om na te denken over de beelden die ze zien.
Naast het kritisch denken, komen in verschillende opdrachten ook andere communicatieve vaardigheden aan bod. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een discussie, het geven van jouw mening, maar ook tijdens het bespreken van de Intro vragen leren leerlingen om rekening te houden met de gevoelens, kijk en interpretatie van andere leerlingen.

 

VRIJHEID EN GELIJKHEID

Vrijheid en gelijkheid zijn twee belangrijke waarden in onze samenleving. Bij de bouwsteen ‘Vrijheid en gelijkheid’ kun je denken aan de volgende lesmodules van Beeldkraken.

Luister je mee? – over Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog en persvrijheid
Eindelijk vrij – over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding
Welkom thuis – over de vredesmissie in Afghanistan
Je goed recht – over mensenrechten en ideële reclame
Dans om de vrijheidsboom – over de Franse Revolutie en vrijheid, gelijkheid en broederschap
De kleur bepaalt – over de apartheid in Zuid-Afrika en discriminatie
Kies een vrouw – over vrouwenkiesrecht, emancipatie en feminisme

Macht en inspraak

Bij deze bouwsteen gaat het om de macht en inspraak in de democratische samenleving. Hierbij past het volgende lesmateriaal.

Zorgen voor morgen – over vergrijzing en de verzorgingsstaat
Stadsmakers – over invloed die je hebt op jouw omgeving
De koek verdelen – over Willem Drees, de wederopbouw en de verzorgingsstaat
Mijn thuis – over asielzoekers en het Kinderpardon
Met harde hand – over Desi Bouterse en dictatuur in Suriname
Je beste vriend – over politie, justitie en gezag
Niet mee eens – over demonstratie en protest

Democratische cultuur

Bij de bouwsteen ‘Democratische cultuur’ is het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in hun rol in de democratische samenleving. Qua lesmateriaal zie je veel overlap met de bouwsteen ‘Macht en inspraak’. 

Eerlijk en actief – over de politiek en verkiezingen
Kies een vrouw – over vrouwenkiesrecht, emancipatie en feminisme
Achter de geraniums – over pensioen, vergrijzing en de verzorgingsstaat
Een brede discussie – over kernenergie en Tsjernobyl
Stadsmakers – over invloed die je hebt op jouw omgeving
De koek verdelen – over Willem Drees, de wederopbouw en de verzorgingsstaat
Verkiezingsstrijd – over verkiezingen, de vrijheidsbond en liberalen
Zorgen voor morgen – over vergrijzing en de verzorgingsstaat

Identiteit

Bij de bouwsteen ‘Identiteit’ van burgerschap draait het om de vrijheid die iedereen heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. 

Mijn thuis – over asielzoekers en het kinderpardon
Uit de kast – over seksualiteit, geaardheid en discriminatie
Wij en zij – over supporters, subcultuur en groepsgevoel
Beng, beng! – over subcultuur, identiteit en communicatie
Het kaasmeisje – over Nederland en kaas
Oer-Hollands – over tulpen, toerisme en Nederland

Diversiteit

Bij deze bouwsteen van het burgerschapsonderwijs draait het om hoe mensen met verschillende achtergronden, voorkeuren of religies samenleven. 

Gevraagd en gebleven – over gastarbeiders en integratie
Kleur in de klas – over multicultureel onderwijs en immigratie
Mijn thuis – over asielzoekers en het kinderpardon
Uit de kast – over seksualiteit, geaardheid en discriminatie
Te gast – over gastarbeiders en immigratie
Iedereen aan boord – over inclusiviteit en multiculturalisme

 

Solidariteit

De bouwsteen ‘solidariteit’ gaat over gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie.

Je goed recht! – over mensenrechten en ideële reclame
Nood aan de man – over hongersnood en noodhulp
Platzak! – over armoede en rijkdom
Uit de kast – over seksualiteit, geaardheid en discriminatie
Alleen op de wereld – over sociaal en asociaal gedrag
Iedereen aan boord – over inclusiviteit en multiculturalisme

Digitaal samenleven

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe ze met deze technologieën om moeten gaan.

Altijd online – over sociale media en smartphones
Kijk mij eens – over selfies en sociale media
In je eigen bubbel – over de filterbubbel en sociale media
Zo geklikt – over privacy en sociale media
Popcorn en cola – over ramptoerisme en sociale media
Beter in je broekzak – over verkeersveiligheid en smartphones
Gemeen spel – over pesten, internet en sociale media
Geheim plan – over sociale media en complottheorieën

Duurzaamheid

Er spelen allerlei waarden en belangen als het gaat om een duurzame leefomgeving. In de lesmodules hieronder vindt je verschillende invalshoeken om leerlingen na te laten denken en in gesprek te gaan over duurzaamheid.

Zuur leven – over zure regen, klimaatverandering en milieu
Een stralende toekomst – over zonne-energie en duurzaamheid
Grijs voor groen – over industrie en landschap
Afval Demolition Team – over milieu en afval
Onder de rook van – over industrialisatie, fabrieken en milieu

Globalisering

Nederland is op allerlei manieren verbonden met de rest van de wereld. Bij deze bouwsteen kun je denken aan de volgende lesmodules.

Wat van ver komt – over China en handel
Blijven of vertrekken – over de Europese Unie en de Brexit

Technologisch burgerschap

Deze bouwsteen draait om de nieuwe technologieën die de samenleving veranderen. Kijk eens naar onderstaande lesmodules om aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Altijd online – over sociale media en de mobiele telefoon
Blik op de toekomst – over de arbeidsmarkt en automatisering

Contact

Hopelijk heb je voldoende inspiratie opgedaan om aan de slag te gaan met Burgerschap & Beeldkraken.
Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het ons weten via het contactformulier.